• 01 Top
  • 01 Top

Program

STYCZEŃ / JANUAR

24.01.2017, 17:00

Finisaż VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Stuttgarcie
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Stuttgart

Wystawy
Ausstellungen

5-29.01.2017

Prezentacja VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Stuttgarcie
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Stuttgart

Wystawy
Ausstellungen


LUTY / FEBRUAR


MARZEC / MÄRZ

2.03.–18.04.2017

Prezentacja VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats im Zentrum für Jüdische Kultur in Krakau

Wystawy
Ausstellungen

6-10.03.2017

„Uczymy się z historii: Mowa nienawiści”. Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla młodzieży, we współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell i Państwowym Uniwersytetem pedagogicznym w Kirowogradzie/ Kropiwnickim, Ukraina (Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell)
„Lernen aus der Geschichte: Hassreden”. Deutsch-polnisch-ukrainisches Seminar für Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Internationalem Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell und Staatlicher Pädagogischen Universität in Kirovohrad/ Kropivnitski, Ukraine (Internationales Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell)

Edukacja
Bildung

10-12.03.2017

Seminarium przygotowawcze Team do projektu: Historia zaczyna się w rodzinie…
Vorbereitungsseminar Team zum Projekt: Die Geschichte beginnt in der Familie…

Edukacja
Bildung

17-19.03.2017

Seminarium przygotowawcze Team do projektu Kultury Pamięci o II Wojnie Światowej i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy
Vorbereitungsseminar Team zum Projekt: Erinnerungskulturen zu dem 2. Weltkrieg und dem Holocaust: Polen, Belarus, Deutschland

Edukacja
Bildung

18.03.2017, 17:00

63. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
63. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

20-25.03.2017

„Prawa człowieka wczoraj – Prawa człowieka dzisiaj”. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży we współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell, część 1 (MDSM, Oświęcim)
„Menschenrechte gestern – Menschenrechte heute”. Deutsch-polnische Jugendbegegnung in Zusammenarbeit mit Internationalem Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell, Teil 1. (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

26.03.2017, 19:30

Spektakl „Album Karla Höckera”
Aufführung „Karl Höcker Album”

Kultura
Kultur


KWIECIEŃ / APRIL

6.04.2017

Koncert na zakończenie projektu „Krokus” (MDSM, Oświęcim)
Konzert zum Abschluss der Krokus-Aktion (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung


MAJ / MAI

18-19.05.2017

IV Międzynarodowa konferencja: Europa wobec wyzwań XXI wieku. Bohaterowie i antybohaterowie (Oświęcim)
IV. Internationale Konferenz: Europa Angesischts der Herausvorderungen des XXI. Jahrhunderts. Helden und Antihelden. (Oświęcim/Auschwitz)

Konferencje
Konferenz

19.05.2017, 18:30

Alternatywna Scena MDSM
Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur


CZERWIEC / JUNI

3.06.2017, 17:00

Projekcja filmu „Szrajberka z Auschwitz“
Filmvorführung von „Schreiberin von Auschwitz“

Kultura
Kultur

3.06.2017, 20:00

Asamblea Mediterranea – koncert
Asamblea Mediterranea – Konzert

Kultura
Kultur

4.06.2017, 16:00

64. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
64. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

8-11.06.2017

VIII Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku. Świadkowie: Między ofiarą a sprawcą zbrodni (MDSM, Oświęcim)
VIII. Gesamtpolnische Konferenz: Auschwitz und der Holocaust vor dem Hintergrund der Völkermordverbrechen des XX. Jahrhunderts. Zeitzeugen: Zwischen Opfer und Täter der Verbrechen (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Konferencje
Konferenz

11-17.06.2017

Seminarium w Miejscu Pamięci. Podróż studyjna dla wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w ramach międzynarodowego programu wolontariatu w Niemczech (MDSM, Oświęcim, Kraków)
Gedenkstättenseminar für Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im internationalen Deutschlandprogramm (IJBS, Oświęcim/ Auschwitz, Krakau)

Edukacja
Bildung

19-23.06.2017

Podróż studyjna do Oświęcimia i Krakowa „AZP w podróży badawczej”
Studienreise nach Oświęcim und Kraków von „ASF auf Erkundung”

Edukacja
Bildung


LIPIEC / JULI

2-8.07.2017

Seminaria w Miejscach Pamięci dla przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/ Służby dla Pokoju, seminaria przygotowujące do służby wolontariackiej dla młodzieży z Niemiec (Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie)
Gedenkstättenseminare – Vorbereitungsseminar auf den Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Jugendliche aus Deutschland (Gedenkstätte Majdanek, Lublin)

Edukacja
Bildung

16-22.07.2017

Seminaria w Miejscach Pamięci dla przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/ Służby dla Pokoju, seminaria przygotowujące do służby wolontariackiej dla młodzieży z Niemiec (MDSM, Oświęcim, Kraków)
Gedenkstättenseminare – Vorbereitungsseminar auf den Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Jugendliche aus Deutschland (IJBS, Oświęcim/Auschwitz, Krakau)

Edukacja
Bildung

23.07.2016

Prezentacja wystawy „Harmonia/Dysonans” w Norymberdze w Galerii Destillarta
Präsentation der Ausstellung „Harmonie/Dissonanz” in Nürnberg in der Galerie Destillarta

Wystawy
Ausstellungen

22-29.07.2017

Światło w ciemności- polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty teatralne dla młodzieży (MDSM, Oświęcim)
Licht in der Dunkelheit. Deutsch-polnisch-ukrainisches Theaterworkshop für Jugendliche (IJBS Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

07.2017

1 część polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium dla młodzieży „Historia zaczyna się w rodzinie…” we współpracy z Fundacją Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/ Miejsce Pamięci Bergen-Belsen, Fundacją Podstawy Wolności we Lwowie (Lwów, Ukraina)
1. Teil des deutsch-polnisch-ukrainischen Seminars für Jugendliche: Die Geschichte fängt in der Familie an…, in Zusammenarbeit mit Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten/ Gedenkstätte Bergen-Belsen, Stiftung Grundlagen der Freiheit in Lemberg (Lviv, Ukraine)

Edukacja
Bildung

29.07.-12.08.2017

Międzynarodowy Obóz Letni Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w MDSM Oświęcimiu
Internationales Sommerlager der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung


SIERPIEŃ / AUGUST


WRZESIEŃ / SEPTEMBER

16.09.2017

Alternatywna Scena MDSM
Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur

25.09.2017

„Godność człowieka“- wystawa ku czci Stéphane’a Hessela współorganizowana z towarzystwem Maria Pawlowna w Weimarze
„Die Würde des Menschen”- Hommage an Stéphane Hessel in Zusammenarbeit mit Maria Pawlowna Gesellschaft e. V. Weimar

Wystawy
Ausstellungen

19-25.09.2017

„Prawa człowieka wczoraj – Prawa człowieka dzisiaj”. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży we współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell, część 2. ( Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell)
Menschenrechte gestern – Menschenrechte heute. Deutsch-polnische Jugendbegegnung, in Zusammenarbeit mit Internationalem Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell, Teil 2. (Internationales Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell)

Edukacja
Bildung


PAŹDZIERNIK / OKTOBER

8.10.2017

65. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
65. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

21-27.10.2017

„Zbrodnia i odpowiedzialność. Pamięć w XXI wieku” - niemiecko-polsko-ukraińskie spotkanie młodzieży, we współpracy z Miejscem Pamięci Topf & Söhne w Erfurcie oraz Akciya Spokuti zarady myru w Kijowie (MDSM, Oświęcim)
„Verbrechen und Verantwortung. Erinnerung im 21. Jahrhundert“ - Deutsch-polnisch-ukrainische Jugendbegegnung,, in Zusammenarbeit mit dem Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt und Akciya Spokuti zarady myru in Kiew (IJBS, Oświęcim)

Edukacja
Bildung

31.10.-4.11.2017

„Razem w Europie“- polsko-ukraiński projekt dla studentów, we współpracy z Instytutem Europeistyki UJ, Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Kirowogradzie/ Kropiwnickim, Ukraina (MDSM, Oświęcim)
„Zusammen in Europa” – Polnisch-ukrainisches Projekt für Student_innen, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäistik der Jagiellonen Universtiät, der Staatlichen Technischen Universtität in Kirovohrad/Kropivnitski, Ukraine (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung


LISTOPAD / NOVEMBER

5-11.11.2017

2. część polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium dla młodzieży „Historia zaczyna się w rodzinie…” we współpracy z Fundacją Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/ Miejsce Pamięci Bergen-Belsen, Fundacją Podstawy Wolności we Lwowie (MDSM, Oświęcim)
2. Teil des deutsch-polnisch-ukrainischen Seminars für Jugendliche: Die Geschichte fängt in der Familie an…, in Zusammenarbeit mit Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten/ Gedenkstätte Bergen-Belsen, Stiftung Grundlagen der Freiheit in Lemberg (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

14.11.2017

Prezentacja VI Biennale Społeczno-Politycznego w Szczecinie
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Szczecin

Wystawy
Ausstellungen

17.11.2017

Prezentacja VI Biennale Społeczno-Politycznego w Chełmku
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Chełmek

Wystawy
Ausstellungen

19.11.2017

66. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
66. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

13-19.11.2017

„Uczymy się z historii: dyskryminacja” – polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla studentów
„Lernen aus der Geschichte: Diskriminierung“ - deutsch-polnisch-ukrainisches Projekt für Student_innen

Edukacja
Bildung


GRUDZIEŃ / DEZEMBER

1-10.12.2017

III Edycja Maratonu Pisania Listów AI w MDSM w Oświęcimiu
3. Auflage des Amnesty- Briefmarathons in der IJBS in Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

8.12.2017

IV Ogólnopolska Konferencja dla młodzieży, studentów i doktorantów. O wolności i prawach człowieka (Oświęcim)
IV. Gesamtpolnische Konferenz für Jugendliche Studenten und Doktoranten. Über Freiheit und Menschenrechte (Oświęcim/Auschwitz)

Konferencje
Konferenz

10-16.12.2017

Kultury Pamięci o II Wojnie Światowej i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy - polsko-niemiecko-białoruskie Seminarium dla studentów (MDSM, Oświęcim)
Erinnerungskulturen zu dem 2. Weltkrieg und dem Holocaust: Polen, Belarus, Deutschland, Deutsch-polnisch-belarussisches Seminar für Student_innen (IJBS, Oświęcim/Auschwitz, Krakau)

Edukacja
Bildung