• 12 Top

Nasze drogowskazy

Solidarność

Poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń, więź duchowa z osobą lub grupą społeczną, zbliżona do braterstwa.

Unsere Wegweiser

Solidarität

Gemeinschafts- und Mitverantwortungsgefühl aufgrund der Übereinstimmung von Meinungen und Zielen, bruderschaftsähnliche geistige Verbundenheit zu einer Person bzw. Bevölkerungsgruppe.

GRUDZIEŃ / DEZEMBER 2016

10.12.2016

JUBILEUSZ MDSM
JUBILÄUM DER IJBS

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Tadeusz Smreczyński

Smreczyński foto

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży daje szansę młodym ludziom na wymianę poglądów i podzielenie się wrażeniami. Fakt, że mimo upływu czasu rośnie liczba pragnących poznać prawdę o największej zbrodni w historii ludzkości, jest najlepszym potwierdzeniem celowości istnienia i pozytywnych efektów działalności MDSM.

Były więzień KL Auschwitz i Mauthausen

Die Tatsache, dass es trotz der verstrichenen Zeit immer mehr Personen gibt, die die Wahrheit über das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit erfahren wollen, ist der beste Beweis für den Sinn und Zweck sowie die Erfolge der IJBS in ihrer Geschichte.

Überlebender des KZ Auschwitz und des KZ Mauthausen