• 10 Top

Nasze drogowskazy

Spotkanie

Forma realizacji misji MDSM, umożliwiająca poznanie, dialog i wzajemne zrozumienie.

Unsere Wegweiser

Begegnung

Form der Umsetzung der IJBS-Mission, die das Kennenlernen, den Dialog und das gegenseitige Verständnis ermöglicht.

PAŹDZIERNIK / OKTOBER 2016

4.10-16.10.2016

Prezentacja wystawy VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Landtagu w Kilonii - Niemcy
Präsentation der 6. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats im Landtag in Kiel - Deutschland

Wystawy
Ausstellungen

21.10.2016, 19:00

Koncert Adama Makowicza - MDSM Oświęcim
Konzert von Adam Makowicz - IJBS Oświecim/Auschwitz

Kultura
Kultur

Adam Makowicz 1
Adam Makowicz 2
Adam Makowicz 3

Koncert

Adama Makowicza

21 października w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się koncert Adama Makowicza - pianisty, legendy polskiego i światowego jazzu.

Więcej

Adam Makowicz

in der IJBS

Am 21. Oktober 2016 fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte ein Konzert des Pianisten Adam Makowicz, einer polnischen und weltweiten bekannten Jazzlegende, statt.

Mehr
VI Biennale w Kilonii 1
VI Biennale w Kilonii 2
VI Biennale w Kilonii 3

Wystawa

VI Biennale w Kilonii

Od 4 do 16 października w Landtagu w Szlezwik-Holsztyn będzie prezentowana wystawa VI Biennale plakatu społeczno-politycznego „Twórczo dla praw człowieka”.

Więcej

Ausstellung

der VI. Biennale in Kiel

Vom 4. bis 16. Oktober wird die VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats „Kreativ für Menschenrechte“ im Schleswig-Holsteinischen Landtag gezeigt.

Mehr

August Kowalczyk

Kowalczyk foto

Żyję z tym miastem Oświęcim i jestem przypisany do tej ziemi, do tych kamieni. Im Lager Auschwitz war ich zwar. I przyjeżdżam tu po 66 latach, jak i wcześniej, po 65, 64, 63…, aby spotkać… siebie, tamtego - numer 6804. Polubiłem go. Polubiłem nie dlatego przecież, że to mój Auschwitz, ale tu, w mieście nad Sołą jest Dom, mój Dom i dla mnie podobnych - Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.

Dla mnie MDSM to mój Dom sercem malowany. Dom, który jest miejscem magicznym, zamienia nasze pragnienia w życzliwy gwar kiedyś wrogiej, a dziś przyjaznej młodości, mówiącej językiem niemieckim. Słuchają nas i czują, że to dla nas ważne, bardzo ważne. A potem okazuje się, że i dla nich. Pragną zrozumieć, poznając nas.

MDSM nie jest tylko polsko-niemiecki, to świat młodych mówiący wieloma językami i najważniejsze: ci, którzy są tu gospodarzami, potrzebują nas, a my ich. I dlatego, mając 90 lat, siadam w pociąg z Warszawy i jadę do Oświęcimia, do MDSM. Mamy Dom sercem malowany.

Aktor, reżyser, były więzień KL Auschwitz

Ich bin ein Teil dieser Stadt Oświęcim und ich fühle mich mit diesem Flecken Erde, mit diesen Steinen verbunden. Im Lager Auschwitz war ich zwar. Und ich komme heute nach 66 Jahren ebenso wie zuvor nach 65, 64, 63... Jahren hierher zurück, um mir selbst immer wieder neu zu begegnen. Mir selbst, demjenigen mit der Nummer 6804. Dieser Ort ist mir lieb geworden. Nicht deshalb, weil es «mein Auschwitz» ist, sondern deshalb, weil es hier, in dieser Stadt am Fluss Sola, ein Haus gibt, ein Haus für mich und meinesgleichen- die Internationale Jugendbegegnungsstätte.

Für mich ist die IJBS ein magischer Ort, mein mit Herz gemaltes Haus. Es ist mein Haus, dass unser aller Anliegen in ein freundliches Stimmengewirr der Deutsch sprechenden Jugendlichen verwandelt. Jugendlichen, die ehemals feindlich und heute wohlgesinnt sind. Sie hören uns zu und spüren, dass das für uns wichtig, sehr wichtig ist. Und dann stellt sich heraus, dass es auch für sie wichtig ist. Um verstehen zu können, möchten sie uns kennen lernen.

Die IJBS ist nicht nur ein deutsch-polnisches Haus, sie ist eine Welt der Jugendlichen, die viele Sprachen sprechen. Und was am wichtigsten ist - die Gastgeber brauchen uns, und wir brauchen sie. Und deswegen steige ich im Alter von 90 Jahren in Warschau in einen Zug und fahre nach Oświęcim, in die IJBS. In unser mit Herz gemaltes Haus.

Schauspieler, Regisseur, Überlebender des KZ Auschwitz