• 09 Top

Nasze drogowskazy

Dialog

Wymiana zdań, myśli, poglądów, argumentów mająca na celu poznanie prawdy i stworzenie międzyosobowej więzi lub przestrzeni dla wspólnego działania.

Unsere Wegweiser

Dialog

Austausch von Meinungen, Gedanken und Argumenten mit dem Zweck, die Wahrheit zu erfahren und interpersonelle Bindung bzw. Raum für gemeinsame Aktivitäten zu schaffen.

WRZESIEŃ / SEPTEMBER 2016

2.09.2016, 18:00

Wernisaż VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego - MDSM Oświęcim
Vernissage der 6. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

09.09.2016

X Alternatywna Scena MDSM
10. Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur

11-17.09.2016

„Pamięć o Auschwitz i Holokauście” - polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla młodzieży i studentów - MDSM Oświęcim
„Erinnerungen an Auschwitz und den Holocaust” - Deutsch-Polnisch-Ukrainisches Seminar für Jugendliche und Studenten - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

23.09-05.10.2016

Prezentacja IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Hanowerze - Niemcy
Präsentation der 4. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Hannover - Deutschland

Wystawy
Ausstellungen

Zachować pamięć 1
Zachować pamięć 2
Zachować pamięć 3

Zachować pamięć

Pamięć o Auschwitz i Holokauście

Już po raz trzeci w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyło się polsko-niemiecko- ukraińskie seminarium dla studentów pt.: „Pamięć o Auschwitz i Holokauście”, organizowane wspólnie przez MDSM Oświęcim, Akcję Znaku Pokuty/ Służby dla Pokoju oraz Akciya Spokuti zarady myru w Kijowie.

Więcej

Wege zur Erinnerung

Erinnerungen an Auschwitz und den Holocaust

Bereits zum dritten Mal fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte das deutsch-polnisch-ukrainische Seminar „Erinnerungen an Auschwitz und den Holocaust“ statt, das gemeinsam von der IJBS Oświęcim, der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Berlin und Akciya Spokuti zarady myru in Kiew organisiert wurde.

Mehr
IV Biennale w Hannowerze 1
IV Biennale w Hannowerze 2
IV Biennale w Hannowerze 3

Wystawa

IV Biennale w Hannowerze

Do 4 października w Hanowerze prezentowana jest wystawa IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”.

Więcej

Ausstellung

der IV. Biennale in Hannover

Bis zum 4. Oktober wird in Hannover die Ausstellung der IV. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats „Kreativ für Menschenrechte” präsentiert.

Mehr
10 alternatywa 1
10 alternatywa 2
10 alternatywa 3

X Alternatywa

9 września 2016 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Alternatywnej Sceny MDSM, organizowana w ramach 30-lecia Domu Spotkań.

Więcej

10. Alternative

Am 9.09.2016 fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim die zehnte Jubiläumsauflage der Alternativen Bühne der IJBS statt. Sie wurde im Rahmen des 30. Jubiläums der Begegnungsstätte organisier.

Mehr
wernisaż 6. Biennale 1
wernisaż 6. Biennale 2
wernisaż 6. Biennale 3

Wernisaż wystawy

VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w MDSM

2 września 2016 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu otwarta została wystawa VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego...

Więcej

Ausstellung

der 6. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats in der IJBS

Am 2. September 2016 wurde in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim die Ausstellung der 6. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats eröffnet...

Mehr

Tadeusz Sobolewicz

Sobolewicz foto

Dom Spotkań – wasz, ale i mój Dom – to szczególna oaza, którą uważam za miejsce wyjątkowe. Uznałem swoją działalność w MDSM za misję – moje przeznaczenie. Spotkania z młodymi ludźmi, zwłaszcza z Niemcami, stały się dla mnie nowym wyzwaniem (…). Słuchali tego, co mówiłem, jak zamurowani, z twarzami, które stopniowo rozjaśniała nadzieja i wiara, że świat może być inny, ale trzeba o ten świat lepszy, doskonalszy cierpliwie się starać.

Aktor, były więzień KL Auschwitz i innych obozów koncentracyjnych

Die Jugendbegegnungsstätte – euer, aber auch mein Haus – ist eine besondere Oase, die ich für einen außergewöhnlichen Ort halte. Ich betrachte meine Tätigkeit in der IJBS als eine Mission – meine Berufung. Die Begegnungen mit Jugendlichen, insbesondere mit Deutschen, wurden für mich zu einer neuen Herausforderung (…). Sie hörten mir wie angewurzelt zu, ihre Gesichter erhellten sich allmählich von Hoffnung und Glauben, dass die Welt anders sein kann, aber man muss beharrlich nach dieser besseren Welt streben.

Schauspieler, Überlebender des KZ Auschwitz und anderer Konzentrationslager