• 08 Top

Nasze drogowskazy

Porozumienie

Wyrozumiałość, życzliwy stosunek do kogoś lub czegoś, wzajemne zrozumienie.

Unsere Wegweiser

Verständigung

Einfühlungsvermögen, wohlwollende Einstellung zu jemandem bzw. zu etwas, gegenseitiges Verständnis.

SIERPIEŃ / AUGUST 2016

6-20.08.2016

Międzynarodowy obóz letni Akcji Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju - MDSM Oświęcim, Kraków
Internationales Sommerlager der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - IJBS Oświęcim/Auschwitz und Krakau

Edukacja
Bildung

6-12.08.2016

„Drogi Wolności – Akademia na (Pery)feriach. 25 lat dobrego sąsiedztwa – jak Polska i Niemcy radzą sobie ze współczesnymi wyzwaniami?” - polsko-niemieckie sympozjum dla multiplikatorów spotkań polsko-niemieckich - MDSM Oświęcim, MDSM Krzyżowa
„Wege der Freiheit- Akademie an der Peripherie; 25 Jahre gute Nachbarschaft- Wie gehen Deutschland und Polen mit den gegenwärtigen Herausforderungen um?” - Deutsch-Polnisches Symposium für Multiplikatoren Deutsch-Polnischer Begegnungen - IJBS Oświecim/Auschwitz, IJBS Krzyżowa/Kreisau

Edukacja
Bildung

14-20.08.2016

„Światło w ciemności” - polsko-ukraińskie seminarium dla młodzieży - MDSM Oświęcim
„Licht in der Dunkelheit” - Polnisch-Ukrainisches Seminar für Jugendliche - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

Akademia na (pery)feriach 1
Akademia na (pery)feriach 2
Akademia na (pery)feriach 3

25 LAT DOBREGO SĄSIEDZTWA

– JAK POLSKA I NIEMCY RADZĄ SOBIE ZE WSPÓŁCZESNYMI WYZWANIAMI

Pod takim tytułem już po raz czwarty odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu międzypokoleniowe sympozjum „Drogi wolności. Akademia na peryferiach” poświęcone polskim i niemieckim drogom ku wolności.

Więcej

25 JAHRE GUTER NACHBARSCHAFT

– WIE GEHEN POLEN UND DEUTSCHLAND MIT DEN GEGENWÄRTIGEN HERAUSFORDERUNGEN UM

Zu diesem Thema hat in der Internationalen Jugendebegnungsstätte Oświęcim bereits zum vierten Mal das intergenerationelle Symposium „Wege der Freiheit – Akademie an der Peripherie“ stattgefunden, dessen Konzept gemeinsam von der Stiftung der IJBS Oświęcim und der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung erarbeitet wurde.

Mehr
Międzynarodowy Obóz Letni 1
Międzynarodowy Obóz Letni 2
Międzynarodowy Obóz Letni 3

Międzynarodowy Obóz Letni

VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w MDSM

Obóz letni w MDSM, zorganizowany wspólnie przez Akcję Znaku Pokuty Służby dla Pokoju w Berlinie, Miejscem Pamięci Topf&Söhne oraz Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się w dniach 06.-13.08.2016 r. Uczestnicy w wieku od 16 do 20 lat pochodzili z Niemiec oraz Polski.

Więcej

Internationales Sommerlager

der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der IJBS Oświęcim/ Auschwitz

Das Sommerlager in der IJBS, das gemeinsam von der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Berlin, dem Erinnerungsort Topf&Söhne in Erfurt und der Internationalen Jugendbegegnungsstätte organisiert wurde, fand vom 06.-13.08.2016 statt. Die Teilnehmenden im Alter von 16-20 Jahren kamen aus Deutschland und Polen.

Mehr
warsztaty teatralne 1
warsztaty teatralne 2
warsztaty teatralne 3

„Światło w ciemności”

polsko-ukraińskie warsztaty teatralne

Jaki jest najlepszy pomysł na długi weekend sierpniowy? Spędzić go w twórczym gronie międzynarodowym! Tak postanowiła młodzież z Oświęcimia i Nowego Sącza (Polska) oraz Kirowogradu/ Kropiwnickiego (Ukraina) i przybyła 14 sierpnia do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, żeby wspólnie zgłębić tematy „Auschwitz i Holokaust” oraz „Prawa człowieka w społeczeństwie powojennym” i spróbować przedstawić swoje wrażenia i przemyślenia w formie spektaklu teatralnego.

Więcej

„Licht in der Dunkelheit”

Ein polnisch-ukrainischer Theaterworkshop

Jugendliche aus Polen und der Ukraine setzten sich im August im Rahmen eines Theaterworkshops mit der jüngeren Geschichte auseinander. Die zehn Jugendlichen aus Kirowohrad/ Kropiwnicki (Ukraine) und acht Jungen und Mädchen aus Oświęcim/Auschwitz und Nowy Sącz (Polen) beschäftigten sich in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte mit Themen wie: „Auschwitz und der Holocaust“ sowie „Menschenrechte in der Nachkriegsgesellschaft“. Ihre Eindrücke und Gedanken versuchten sie in Form eines Theaterstücks darzustellen.

Mehr
konferencja Dzieci wojny 1
konferencja Dzieci wojny 2
konferencja Dzieci wojny 3

Dzień Pamięci

o Zagładzie Romów

2 sierpnia 2016 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości w ramach obchodów 72. rocznicy likwidacji tzw. obozu cygańskiego. Obok delegacji przedstawicieli Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów w wydarzeniu uczestniczyli ocaleni z Holokaustu - przedstawiciele państwa polskiego, ambasadorzy, społeczność Sinti & Roma z różnych krajów oraz delegacja przedstawicieli Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Więcej

Tag des Gedenkes

an den Völkermord an den Roma und Sinti

Am 2. August 2016 fanden im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau die Veranstaltungen im Rahmen des 72. Jahrestages der Liquidation des sog. Zigeunerlagers statt. In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau erschienen – neben der Delegation des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma – Vertreter des polnischen Staates, Botschafter, Vertreter der Gemeinschaften von Sinti & Roma aus verschiedenen Ländern, sowie eine Delegation aus der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz.

Mehr

Jerzy Buzek

Buzek foto

MDSM w Oświęcimiu to niezwykła instytucja. Chciałbym podkreślić, że zbudowali ją wspólnie Niemcy i Polacy – dlatego jest to nadzwyczajny symbol.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Die IJBS in Oświęcim/Auschwitz ist eine außergewöhnliche Einrichtung. Ich möchte betonen, dass diese Institution von Deutschen und Polen gemeinsam aufgebaut wurde – sie ist deshalb ein besonderes Symbol.

Präsident des Europäischen Parlaments