• 04 Top

Nasze drogowskazy

Sprawiedliwość

Uczciwe, prawe postępowanie, przyznające każdej jednostce należne jej prawa wynikające z zasad demokracji.

Unsere Wegweiser

Gerechtigkeit

Ehrliches, faires Verhalten unter Wahrung der Rechte eines jeden Menschen, die sich aus den Grundsätzen der Demokratie ergeben.

KWIECIEŃ / APRIL 2016

3-9.04.2016

„Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj” - polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Bad Liebenzell / Niemcy
„Menschenrechte gestern-Meschenrechte heute” - Deutsch-Polnische Jugendbegegnung in Bad Liebenzell / Deutschland

Edukacja
Bildung

13-17.04.2016

Seminarium RYLA (Rotary Youth Leadership Award): „Prawa człowieka” - polsko-niemiecko-rosyjskie seminarium dla studentów - MDSM Oświęcim
RYLA Seminar (Rotary Youth Leadership Award): „Menschenrechte” - Deutsch-Polnisch-Russisches Seminar für Studenten - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

17.04.2016, 18:30

Wernisaż wystawy prac Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka - MDSM Oświęcim
Vernissage der Ausstellung der Werke von Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

17.04-13.05.2016

Wystawa prac Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka - MDSM Oświęcim
Ausstellung der Werke von Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

24-30.04.2016

„Kultury pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy” - polsko-niemiecko-białoruskie seminarium dla studentów - MDSM Oświęcim, Kraków
„Erinnerungskulturen zu Auschwitz und dem Holocaust: Polen, Belarus, Deutschland” - Deutsch-Polnisch-Belarussisches Seminar für Studenten - IJBS Oświęcim/Auschwitz, Krakau

Edukacja
Bildung

seminarium RYLA
seminarium RYLA
seminarium RYLA

Seminarium RYLA

Rotary Youth Leadership Award 2016

Od 13 do 17 kwietnia 2016 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbywało się już po raz drugi seminarium RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez MDSM i Rotary International z niemieckimi Dystryktami 1890 i 1940.

Więcej

RYLA Seminar

Rotary Youth Leadership Award 2016

Vom 13.-17.04.2016 fand schon zum zweiten Mal das RYLA (Rotary Youth Leadership Award)- Seminar in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte statt. Das Seminar wurde gemeinsam von der Begegnungsstätte und dem Rotary International mit den deutschen Distrikten 1890 und 1940 veranstaltet.

Mehr
seminarium
seminarium
seminarium

Kultury Pamięci

o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy

W dniach 24.-30.04.2016r. odbyło się w MDSM Oświęcim międzynarodowe seminarium dla studentów z Polski, Niemiec i Białorusi pt. „Kultury Pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy” organizowane wspólnie przez MDSM Oświęcim, Pracownię Historii w Mińsku/Białoruś i Internationales Bildungs-und Begegnungswerk (IBB) w Dortmundzie/Niemcy.

Więcej

Erinnerungskulturen

zu Auschwitz und dem Holocaust: Polen, Weißrussland, Deutschland

In den Tagen vom 24-30.04.2016 fand in der IJBS Oświęcim/Auschwitz das internationale Seminar für Studierende aus Polen, Weißrussland und Deutschland zum Thema „Erinnerungskulturen zu Auschwitz und dem Holocaust: Polen, Weißrussland, Deutschland“ statt, das gemeinsam von der IJBS Oświęcim/Auschwitz, der Geschichtswerkstatt Minsk/Weißrussland und dem Internationalen Bildungs-und Begegnungswerk (IBB) Dortmund/Deutschland organisiert wurde.

Mehr
wystawa Harmonia/Dysonans
wystawa Harmonia/Dysonans
wystawa Harmonia/Dysonans

„Harmonia/Dysonans”

17 kwietnia 2016 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się wystawa malarstwa i rysunku Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka „Harmonia/Dysonans”, zorganizowana w ramach jubileuszu 30-lecia MDSM. Otwarcia wystawy i powitania gości dokonał dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Leszek Szuster.

Więcej

„Harmonie/Dissonanz”

Am 17. April 2016 wurde, im Rahmen des 30. Jubiläums der IJBS, die Ausstellung „Harmonie/Dissonanz”, welche die Werke von Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek zeigt, in der Internationalen Jugendbegegnungstätte in Oświęcim/Auschwitz eröffnet. Leszek Szuster, Direktor der Internationalen Jugendbegegnungsstätte, richtete ein Grußwort an die Gäste und führte sie durch die Vernissage.

Mehr
wystawa Budapeszt
oprawa muzyczna
zwiedzający

Wystawa

Béli Faragó i Pawła Warchoła w Budapeszcie

4 kwietnia w Izraelskim Instytucie Kultury w Budapeszcie została otwarta wystawa rysunków Béli Faragó i Pawła Warchoła „Humanity in Danger”. Otwarcia ekspozycji dokonała dr Vered Glickman, dyrektor Izraelskiego Instytutu Kultury w Budapeszcie. Gości powitali reprezentanci Ambasady Niemiec i Szwajcarii w Budapeszcie, a laudatio wygłosił Egri György, Szobrász.

Więcej

Ausstellung

von Béla Faragó und Paweł Warchoł in Budapest

Am 4. April wurde im Israelischen Kulturinstitut in Budapest die Ausstellung der Zeichnungen von Béla Faragó und Paweł Warchoł „Humanity in Danger” eröffnet. Die Eröffnung vollbrachte Dr. Vered Glickman, die Leiterin des Israelischen Kulturinstituts in Budapest. Die Gäste wurden von den Vertretern der Deutschen und Schweizerischen Botschaft in Budapest begrüßt und die Laudatio hielt Egri György, Szobrász.

Mehr
59 salon
59 salon

Ucieczka i azyl – w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca

Tym jakże aktualnym i ważnym tematem zajmą się w tym tygodniu uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, którzy spotkali się dzisiaj na zamku w Bad Liebenzell.

Projekt, którego tematem przewodnim są „Prawa człowieka wtedy – Prawa człowieka dzisiaj”, realizowany jest w ramach wieloletniej współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell.

Więcej

Flucht und Asyl – auf der Suche nach einem sicheren Ort

Mit diesem aktuellen und wichtigen Thema werden sich diese Woche Jugendliche beschäftigen, die an dem ersten Teil der deutsch-polnischen Jugendbegegnung auf der Burg Liebenzell teilnehmen.

Das Seminar zum Leitthema „Menschenrechte damals- Menschrechte heute“ findet im Rahmen der langjährigen Kooperation der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz mit dem Internationalen Forum Burg Liebenzell.

Mehr

Volker von Törne

Volker von Törne foto

Kto nie posiada świadomości historycznej obejmującej również wiedzę o Auschwitz, nie potrafi służyć pokojowi.

Poeta i pisarz, wieloletni pracownik i dyrektor zarządzający Akcji Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju, inicjator powstania MDSM

Wer das historische Bewusstsein, welches auch das Wissen über Auschwitz einschließt, nicht besitzt, kann nicht dem Frieden dienen .

Dichter und Schriftsteller, langjähriger Mitarbeiter und Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Initiator der Gründung der IJBS