• 03 Top

Nasze drogowskazy

Przełamywanie barier

Likwidowanie negatywnych stereotypów, budowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Unsere Wegweiser

Barrieren überwinden

Bekämpfung negativer Stereotypen, Aufbau des gegenseitigen Verständnisses und Respekts.

MARZEC / MÄRZ 2016

2.03-6.03.2016

„Uczymy się z historii” - polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla studentów w Bad Liebenzell / Niemcy
„Lernen aus der Geschichte” - Deutsch-Polnisch-Ukrainisches Seminar für Studenten in Bad Liebenzell / Deutschland

Edukacja
Bildung

15.03.2016

Wernisaż plakatów polskich z kolekcji Biennale w Instytucie Polskim w Bukareszcie / Rumunia
Vernissage polnischer Plakate aus der Biennale-Sammlung im Polnischen Institut in Bukarest / Rumänien

Wystawy
Ausstellungen

15-30.03.2016

Prezentacja plakatów polskich z kolekcji Biennale w Instytucie Polskim w Bukareszcie / Rumunia
Präsentation polnischer Plakate aus der Biennale-Sammlung im Polnischen Institut in Bukarest / Rumänien

Wystawy
Ausstellungen

19-25.03.2016

„Historia zaczyna się w rodzinie” - polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla młodzieży we Lwowie / Ukraina
„Die Geschichte fängt in der Familie an” - Deutsch-Polnisch-Ukrainisches Seminar für Jugendliche in Lemberg / Ukraine

Edukacja
Bildung

20.03.2016, 19:00

59. Krakowski Salon Poezji - MDSM Oświęcim
59. Krakauer Poesie-Salon - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Kultura
Kultur

zajęcia
uczestnicy
zwiedzanie

Seminarium

„Historia zaczyna się w rodzinie”- 19.03.-25.03.2016
- refleksje po seminarium we Lwowie z perspektywy uczestników grupy niemieckiej

Wszystko kiedyś się kończy. Czasem nie jest to wcale takie złe, ale w innym przypadku dość przykre i wydaje się, że ten koniec przychodzi za szybko. W trakcie ostatniej części spotkania młodzieży „History begins in the family” („Historia zaczyna się w rodzinie”) była to z pewnością ta druga wersja.

Więcej

Seminar

„Die Geschichte beginnt in der Familie...“ - 19.03.-25.03.2016
- Reflexionen nach dem Seminar in Lviv aus der Perspektive der deutschen Gruppe

Alles kommt irgendwann zu einem Ende. Manchmal ist das gar nicht schlimm, manchmal aber auch ziemlich schade und kommt gefühlt viel zu schnell. Bei dem letzten Teil des Jugendbegegnungsprojektes „History begins in the family“ (zu dt.: „Geschichte beginnt in der Familie“) war eindeutig letzteres der Fall.

Mehr
zajęcia
uczestnicy
zwiedzanie

Seminarium

- Uczymy się z historii: migracja i azyl

Jaka naprawdę jest sytuacja uchodźców w Europie i w Niemczech dzisiaj? Jak wygląda ośrodek dla uchodźców? Jak rozstrzyga się sprawy o udzielenie azylu? Uczestnicy drugiej części projektu dla studentów z Niemiec, Polski i Ukrainy „Uczymy się z Historii: Migracja i Azyl” znaleźli odpowiedzi na te oraz inne pytania podczas swojego pobytu w dniach 2-6 marca w Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Niemczech.

Więcej

Seminar

- Aus der Geschichte lernen: Migration und Asyl

Wie sieht die Situation der Flüchtlinge in Europa und Deutschland heute wirklich aus? Wie sieht eine Flüchtlingsunterkunft aus? Wie sieht ein Asylverfahren aus? Die Teilnehmer_innen des zweiten Teils des Seminars „Aus der Geschichte lernen: Migration und Asyl“ für Studenten aus Deutschland, Polen und der Ukraine fanden die Antworten auf diese Fragen während des Treffens vom 2.-6. März im Internationalen Forum Burg Liebenzell in Deutschland.

Mehr
59 salon
59 salon
59 salon

59. Krakowski salon poezji

20.03.2016 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się 59. Krakowski Salon Poezji pt. „Poeta – strażnik tych co śpią”. Tym razem wieczór, za sprawą przypadającego na 21 marca Światowego Dnia Poezji, miał charakter specjalny. Dla uczczenia święta poezji gospodarze Salonu wystosowali list do wielkich tego świata, uznanych autorytetów kierujących ważnymi instytucjami kultury i nauki, byłych więźniów, polityków z prośbą o nadesłanie swojego ukochanego wiersza i „przyłączenie się do nas w miejscu, w którym kiedyś słowa się skończyły i dlatego są tu dziś tak potrzebne”.

Więcej

59. Krakauer Poesie-Salon

Am 20.03.2016 fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim der 59. Krakauer Poesie-Salon unter dem Titel „Dichter – Wächter der Schlafenden” statt. Der am 21. März gefeierte Welttag der Poesie machte den Abend zu einem besonderen Event. Zur Ehrung des Feiertages der Poesie richteten wir als Salonveranstalter einen Brief an die Großen dieser Welt, an anerkannte Autoritäten – Leiter von wichtigen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, an ehemalige Häftlinge sowie Politiker mit der Bitte, uns ihre Lieblingsgedichte zukommen zu lassen und „sich mit uns an einem Ort zu vereinigen, an dem Worte einst ausgeschöpft und aus diesem Grund heute hier so nötig sind“.

Mehr
otwarcie
visitors
biennale

Biennale Plakatu w Rumunii

W Galerii UNArte Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Bukareszcie 15 marca b. r. otwarta została wystawa „Polski Plakat o Prawach Człowieka”. Na wystawie zaprezentowanych zostało blisko 50 najwybitniejszych plakatów artystów polskich, które zostały zakwalifikowane na Biennale oraz prace nagradzane na wszystkich edycjach Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu i plakaty jurorów Biennale.

Więcej

Biennale des Plakats in Rumänien

In der Galerie UNArte der Nationalen Universität der Künste in Bukarest wurde am 15. März die Ausstellung „Das polnische Plakat über Menschenrechte“ präsentiert. Im Rahmen der Ausstellung wurden über 50 Plakate der besten polnischen Künstlern gezeigt, die zur Biennale zugelassen wurden, Arbeiten die in allen Ausgaben der Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats preisgekrönt wurden und Plakate der Jurymitglieder.

Mehr

Helmut Morlok

Morlok foto

Zadanie zaprojektowania i wybudowania w Oświęcimiu miejsca spotkań dla młodzieży narodów świata było dla mnie i dla moich kolegów zobowiązującym darem; darem, ponieważ to zadanie, które nigdy nie zostało sformułowane na piśmie ani tym bardziej nie przybrało formy umowy, przyjąłem i zrozumiałem jak formę wyzwania, jak powołanie; darem, ponieważ miałem możliwość wnieść w tę pracę moje doświadczenie zawodowe, moje przekonania polityczne i moją chrześcijańską wiarę.

Architekt Domu, od 2007 r. Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz MDSM

Die Aufgabe, in Oświęcim einen Begegnungsort für Jugendliche verschiedener Nationen der Welt zu planen und zu bauen, war für mich und meine Kollegen ein Geschenk und eine Verpflichtung; ein Geschenk, weil ich diese Aufgabe, die nie schriftlich formuliert und erst recht nicht in Form eines Vertrags festgehalten worden war, als eine Form von Herausforderung, als Berufung angenommen und verstanden habe; ein Geschenk, weil ich die Möglichkeit hatte, meine berufliche Erfahrung, politischen Überzeugungen und meinen christlichen Glauben einzubringen.

Architekt des Hauses, seit 2007 Ehrenvorsitzender des Rates der Stiftung für die IJBS