• 01 Top
  • 01 Top
  • Archiwum

Program 2016

STYCZEŃ / JANUAR

29.01.2016

„Alfabet Auschwitz” - wernisaż wystawy rysunków Pawła Warchoła - Fundacja Judaica / Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
„Das Auschwitz Alphabet” - Vernissage der Ausstellung der Zeichnungen von Paweł Warchoł - Stiftung Judaica / Zentrum für Jüdische Kultur in Krakau

Wystawy
Ausstellungen


LUTY / FEBRUAR

1.02.2016
MARZEC / MÄRZ

1.02.2016
KWIECIEŃ / APRIL

3-9.04.2016

„Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj” - polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Bad Liebenzell / Niemcy
„Menschenrechte gestern-Meschenrechte heute” - Deutsch-Polnische Jugendbegegnung in Bad Liebenzell / Deutschland

Edukacja
Bildung

13-17.04.2016

Seminarium RYLA (Rotary Youth Leadership Award): „Prawa człowieka” - polsko-niemiecko-rosyjskie seminarium dla studentów - MDSM Oświęcim
RYLA Seminar (Rotary Youth Leadership Award): „Menschenrechte” - Deutsch-Polnisch-Russisches Seminar für Studenten - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

17.04.2016, 18:30

Wernisaż wystawy prac Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka - MDSM Oświęcim
Vernissage der Ausstellung der Werke von Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

17.04-13.05.2016

Wystawa prac Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka - MDSM Oświęcim
Ausstellung der Werke von Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

24-30.04.2016

„Kultury pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy” - polsko-niemiecko-białoruskie seminarium dla studentów - MDSM Oświęcim, Kraków
„Erinnerungskulturen zu Auschwitz und dem Holocaust: Polen, Belarus, Deutschland” - Deutsch-Polnisch-Belarussisches Seminar für Studenten - IJBS Oświęcim/Auschwitz, Krakau

Edukacja
Bildung


MAJ / MAI

8.05.2016, 19:00

Wernisaż wystawy „Zeitzeugenpatenschaft” - MDSM Oświęcim
Vernissage der Ausstellung „Zeitzeugenpatenschaft” - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

8.05-14.06.2016

Wystawa „Zeitzeugenpatenschaft” - MDSM Oświęcim
Ausstellung „Zeitzeugenpatenschaft” - IJBS Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

14.05-31.10.2016

Prezentacja V Biennale w Muzeum Ruchu Oporu w Luksemburgu
Präsentation der 5. Biennale im Widerstandsmuseum in Luxemburg

Wystawy
Ausstellungen

15.05.2016, 18:30

Wernisaż wystawy prac Beli Faragó - MDSM Oświęcim
Vernissage der Ausstellung der Werke von Bela Faragó - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

15.05-30.06.2016

Wystawa prac Beli Faragó - MDSM Oświęcim
Ausstellung der Werke von Bela Faragó - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

19.05.2016, 18:00

Wernisaż wystawy prac Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
Vernissage der Ausstellung der Werke von Elżbieta Kuraj und Janusz Karbowniczek im Zentrum für Jüdische Kultur in Krakau

Wystawy
Ausstellungen

22.05.2016, 19:00

60. Krakowski Salon Poezji - MDSM Oświęcim
60. Krakauer Poesie-Salon - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Kultura
Kultur

28.05.2016, 19:30

IX Alternatywna Scena MDSM
9. Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur

29.05.2016, 19:00

Otwarcie Centrum Dokumentacji w MDSM
Eröffnung des Dokumentationzentrums in der IJBS

Edukacja
Bildung


CZERWIEC / JUNI

5-11.06.2016

„Seminarium w Miejscu Pamięci” - podróż studyjna dla wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w ramach międzynarodowego programu wolontariatu w Niemczech - MDSM Oświęcim, Kraków
„Gedenkstättenseminar” für Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im internationalen Deutschlandprogramm - IJBS Oświecim/Auschwitz, Krakau

Edukacja
Bildung

15-19.06.2016

„Seminarium w Miejscu Pamięci” - podróż studyjna dla grup regionalnych Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - MDSM Oświęcim
„Gedenkstättenseminar” - Studienfahrt für Regionalgruppen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

18.06.2016

Wystawa artystów z Dachau i Oświęcimia w ramach Life Festival Oświęcim - MDSM Oświęcim
Ausstellung von Künstlern aus Dachau und Oświęcim im Rahmen des Life Festivals Oświęcim - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

24-26.06.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Dzieci wojny” - MDSM Oświęcim
VII. Gesamtpolnische Konferenz „Auschwitz und der Holocaust vor dem Hintergrund der Völkermordverbrechen des XX. Jahrhunderts: Kriegskinder” - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

26.06-02.07.2016

„Seminaria w Miejscach Pamięci” - dla przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - seminarium przygotowujące do służby wolontariackiej dla młodzieży z Niemiec - Państwowe Muzeum na Majdanku / Lublin
„Gedenkstättenseminare” - Vorbereitungsseminare auf den Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Jugendliche aus Deutschland - Gedenkstätte Majdanek / Lublin

Edukacja
Bildung


LIPIEC / JULI

10-16.07.2016

„Seminaria w Miejscach Pamięci” - dla przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - seminarium przygotowujące do służby wolontariackiej dla młodzieży z Niemiec - MDSM Oświęcim, Kraków
„Gedenkstättenseminar” - Vorbereitungsseminare auf den Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Jugendliche aus Deutschland - IJBS Oświęcim/Auschwitz, Krakau

Edukacja
Bildung

28.07-03.08.2016

„Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, pamięć” - polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży - MDSM Oświęcim
„Sinti und Roma in Europa- Identiät; Geschichte; Erinnerung” - Deutsch-Polnisches Seminar für Jugendliche - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

29.07.2016

Wystawa Agaty Agatowskiej - MDSM Oświęcim
Ausstellung von Agata Agatowska - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen


SIERPIEŃ / AUGUST

6-20.08.2016

Międzynarodowy obóz letni Akcji Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju - MDSM Oświęcim, Kraków
Internationales Sommerlager der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - IJBS Oświęcim/Auschwitz und Krakau

Edukacja
Bildung

6-12.08.2016

„Drogi Wolności – Akademia na (Pery)feriach. 25 lat dobrego sąsiedztwa – jak Polska i Niemcy radzą sobie ze współczesnymi wyzwaniami?” - polsko-niemieckie sympozjum dla multiplikatorów spotkań polsko-niemieckich - MDSM Oświęcim, MDSM Krzyżowa
„Wege der Freiheit- Akademie an der Peripherie; 25 Jahre gute Nachbarschaft- Wie gehen Deutschland und Polen mit den gegenwärtigen Herausforderungen um?” - Deutsch-Polnisches Symposium für Multiplikatoren Deutsch-Polnischer Begegnungen - IJBS Oświecim/Auschwitz, IJBS Krzyżowa/Kreisau

Edukacja
Bildung

14-20.08.2016

„Światło w ciemności” - polsko-ukraińskie seminarium dla młodzieży - MDSM Oświęcim
„Licht in der Dunkelheit” - Polnisch-Ukrainisches Seminar für Jugendliche - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung


WRZESIEŃ / SEPTEMBER

2.09.2016, 18:00

Wernisaż VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego - MDSM Oświęcim
Vernissage der 6. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

09.09.2016

X Alternatywna Scena MDSM
10. Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur

11-17.09.2016

„Pamięć o Auschwitz i Holokauście” - polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla młodzieży i studentów - MDSM Oświęcim
„Erinnerungen an Auschwitz und den Holocaust” - Deutsch-Polnisch-Ukrainisches Seminar für Jugendliche und Studenten - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

23.09-05.10.2016

Prezentacja IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Hanowerze - Niemcy
Präsentation der 4. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Hannover - Deutschland

Wystawy
Ausstellungen


PAŹDZIERNIK / OKTOBER

4.10-16.10.2016

Prezentacja wystawy VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Landtagu w Kilonii - Niemcy
Präsentation der 6. Internationalen Biennale des Sozial-Politischen Plakats im Landtag in Kiel - Deutschland

Wystawy
Ausstellungen

21.10.2016, 19:00

Koncert Adama Makowicza - MDSM Oświęcim
Konzert von Adam Makowicz - IJBS Oświecim/Auschwitz

Kultura
Kultur


LISTOPAD / NOVEMBER

3.11.2016, 18:00

Wernisaż wystawy prac Mischy Björkroos - MDSM Oświęcim
Vernissage der Ausstellung der Werke von Mischa Björkroos - IJBS Oświecim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

3-30.11.2016

Wystawa prac Mischy Björkroos - MDSM Oświęcim
Ausstellung der Werke von Mischa Björkroos - IJBS Oświecim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

6-10.11.2016

„Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj” - polsko-niemiecka wymiana młodzieży - MDSM Oświęcim
„Menschenrechte gestern – Meschenrechte heute” - Deutsch-Polnische Jugendbegegnung - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

13-20.11.2016

„Uczymy się z historii” - polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla studentów - MDSM Oświęcim
„Lernen aus der Geschichte” - Deutsch-Polnisch-Ukrainisches Seminar für Studenten - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

13-18.11.2016

Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej - MDSM Oświęcim
Deutsch-Polnisches Seminar für blinde und sehbehinderte Jugendliche - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

13.11.2016, 15:30

61. Krakowski Salon Poezji - MDSM Oświęcim
61. Krakauer Poesie-Salon - IJBS Oświecim/Auschwitz

Kultura
Kultur

20-26.11.2016

„Sztuka wobec Auschwitz” - polsko-niemiecko-czeskie seminarium dla młodzieży - MDSM Oświęcim
„Kunst und Auschwitz” - Deutsch-Polnisch-Tschechisches Seminar für Jugendliche - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

26.11.-3.12.2016

„Twarze miasta – oblicza pamięci” - polsko-niemieckie seminarium fotograficzne - MDSM Oświęcim
„Gesichter der Stadt; - Facetten der Erinnerung” - Deutsch-Polnisches Fotografieseminar - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung


GRUDZIEŃ / DEZEMBER

10.12.2016

JUBILEUSZ MDSM
JUBILÄUM DER IJBS