• 12 Top

Nasze drogowskazy

Solidarność

Poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń, więź duchowa z osobą lub grupą społeczną, zbliżona do braterstwa.

Unsere Wegweiser

Solidarität

Gemeinschafts- und Mitverantwortungsgefühl aufgrund der Übereinstimmung von Meinungen und Zielen, bruderschaftsähnliche geistige Verbundenheit zu einer Person bzw. Bevölkerungsgruppe.

GRUDZIEŃ / DEZEMBER

1-10.12.2017

III Edycja Maratonu Pisania Listów AI w MDSM w Oświęcimiu
3. Auflage des Amnesty- Briefmarathons in der IJBS in Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

8.12.2017

IV Ogólnopolska Konferencja dla młodzieży, studentów i doktorantów. O wolności i prawach człowieka (Oświęcim)
IV. Gesamtpolnische Konferenz für Jugendliche Studenten und Doktoranten. Über Freiheit und Menschenrechte (Oświęcim/Auschwitz)

Konferencje
Konferenz

10-16.12.2017

Kultury Pamięci o II Wojnie Światowej i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy - polsko-niemiecko-białoruskie Seminarium dla studentów (MDSM, Oświęcim)
Erinnerungskulturen zu dem 2. Weltkrieg und dem Holocaust: Polen, Belarus, Deutschland, Deutsch-polnisch-belarussisches Seminar für Student_innen (IJBS, Oświęcim/Auschwitz, Krakau)

Edukacja
Bildung

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Tadeusz Smreczyński

Smreczyński foto

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży daje szansę młodym ludziom na wymianę poglądów i podzielenie się wrażeniami. Fakt, że mimo upływu czasu rośnie liczba pragnących poznać prawdę o największej zbrodni w historii ludzkości, jest najlepszym potwierdzeniem celowości istnienia i pozytywnych efektów działalności MDSM.

Były więzień KL Auschwitz i Mauthausen

Die Tatsache, dass es trotz der verstrichenen Zeit immer mehr Personen gibt, die die Wahrheit über das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit erfahren wollen, ist der beste Beweis für den Sinn und Zweck sowie die Erfolge der IJBS in ihrer Geschichte.

Überlebender des KZ Auschwitz und des KZ Mauthausen