• 11 Top

Nasze drogowskazy

Szacunek

Respekt i uznanie dla osób i idei.

Unsere Wegweiser

Respekt

Respekt und Achtung für Personen und Ideen.

LISTOPAD / NOVEMBER

5-11.11.2017

2. część polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium dla młodzieży „Historia zaczyna się w rodzinie…” we współpracy z Fundacją Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/ Miejsce Pamięci Bergen-Belsen, Fundacją Podstawy Wolności we Lwowie (MDSM, Oświęcim)
2. Teil des deutsch-polnisch-ukrainischen Seminars für Jugendliche: Die Geschichte fängt in der Familie an…, in Zusammenarbeit mit Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten/ Gedenkstätte Bergen-Belsen, Stiftung Grundlagen der Freiheit in Lemberg (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

14.11.2017

Prezentacja VI Biennale Społeczno-Politycznego w Szczecinie
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Szczecin

Wystawy
Ausstellungen

17.11.2017

Prezentacja VI Biennale Społeczno-Politycznego w Chełmku
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats in Chełmek

Wystawy
Ausstellungen

19.11.2017

66. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
66. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

13-19.11.2017

„Uczymy się z historii: dyskryminacja” – polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla studentów
„Lernen aus der Geschichte: Diskriminierung“ - deutsch-polnisch-ukrainisches Projekt für Student_innen

Edukacja
Bildung

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Halina Birenbaum

Birenbaum foto

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży jest dla mnie od lat przystanią ukojenia i odpoczynku podczas trudnych wypraw w moją przeszłość oświęcimską. Jest miejscem, gdzie w atmosferze przyjaźni i zrozumienia dla przeżyć żydowskiej dziewczynki z góry skazanej na śmierć w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau, mam możliwość spotkania się z młodzieżą z całej Europy.

Opowiadam tym młodym ludziom o moim życiu, o życiu i śmierci mojej rodziny i moich przyjaciół. Wydaje mi się, że zwracam umarłym w ten sposób jakąś godzinę ich życia, że będą przez to istnieć w sercach i umysłach słuchaczy.

Pisarka, poetka, tłumaczka, była więźniarka KL Auschwitz i innych obozów koncentracyjnych

Die Jugendbegegnungsstätte ist für mich seit Jahren ein Zufluchtsort, wo ich bei den schwierigen Aufbrüchen in meine Auschwitz-Vergangenheit Trost und Erholung finde. Es ist ein Ort, wo ich in der Atmosphäre der Freundschaft und des Verständnisses für die Erlebnisse eines jüdischen Mädchens, welches von vornherein zum Tode in den Gaskammern von Auschwitz- Birkenau verurteilt war, die Möglichkeit habe, Jugendliche aus ganz Europa zu treffen.

Ich erzähle diesen jungen Leuten von meinem Leben, vom Leben und Tod meiner Familie und meiner Freunde. Ich habe den Eindruck, dass ich somit den Verstorbenen eine Stunde ihres Lebens zurückgebe, dass sie dadurch in den Herzen und Köpfen der Zuhörer weiterleben werden.

Schriftstellerin, Dichterin, Übersetzerin, Überlebende des KZ Auschwitz und anderer Konzentrationslager