• 10 Top

Nasze drogowskazy

Spotkanie

Forma realizacji misji MDSM, umożliwiająca poznanie, dialog i wzajemne zrozumienie.

Unsere Wegweiser

Begegnung

Form der Umsetzung der IJBS-Mission, die das Kennenlernen, den Dialog und das gegenseitige Verständnis ermöglicht.

PAŹDZIERNIK / OKTOBER

8.10.2017

65. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
65. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

21-27.10.2017

„Zbrodnia i odpowiedzialność. Pamięć w XXI wieku” - niemiecko-polsko-ukraińskie spotkanie młodzieży, we współpracy z Miejscem Pamięci Topf & Söhne w Erfurcie oraz Akciya Spokuti zarady myru w Kijowie (MDSM, Oświęcim)
„Verbrechen und Verantwortung. Erinnerung im 21. Jahrhundert“ - Deutsch-polnisch-ukrainische Jugendbegegnung,, in Zusammenarbeit mit dem Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt und Akciya Spokuti zarady myru in Kiew (IJBS, Oświęcim)

Edukacja
Bildung

31.10.-4.11.2017

„Razem w Europie“- polsko-ukraiński projekt dla studentów, we współpracy z Instytutem Europeistyki UJ, Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Kirowogradzie/ Kropiwnickim, Ukraina (MDSM, Oświęcim)
„Zusammen in Europa” – Polnisch-ukrainisches Projekt für Student_innen, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäistik der Jagiellonen Universtiät, der Staatlichen Technischen Universtität in Kirovohrad/Kropivnitski, Ukraine (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

August Kowalczyk

Kowalczyk foto

Żyję z tym miastem Oświęcim i jestem przypisany do tej ziemi, do tych kamieni. Im Lager Auschwitz war ich zwar. I przyjeżdżam tu po 66 latach, jak i wcześniej, po 65, 64, 63…, aby spotkać… siebie, tamtego - numer 6804. Polubiłem go. Polubiłem nie dlatego przecież, że to mój Auschwitz, ale tu, w mieście nad Sołą jest Dom, mój Dom i dla mnie podobnych - Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.

Dla mnie MDSM to mój Dom sercem malowany. Dom, który jest miejscem magicznym, zamienia nasze pragnienia w życzliwy gwar kiedyś wrogiej, a dziś przyjaznej młodości, mówiącej językiem niemieckim. Słuchają nas i czują, że to dla nas ważne, bardzo ważne. A potem okazuje się, że i dla nich. Pragną zrozumieć, poznając nas.

MDSM nie jest tylko polsko-niemiecki, to świat młodych mówiący wieloma językami i najważniejsze: ci, którzy są tu gospodarzami, potrzebują nas, a my ich. I dlatego, mając 90 lat, siadam w pociąg z Warszawy i jadę do Oświęcimia, do MDSM. Mamy Dom sercem malowany.

Aktor, reżyser, były więzień KL Auschwitz

Ich bin ein Teil dieser Stadt Oświęcim und ich fühle mich mit diesem Flecken Erde, mit diesen Steinen verbunden. Im Lager Auschwitz war ich zwar. Und ich komme heute nach 66 Jahren ebenso wie zuvor nach 65, 64, 63... Jahren hierher zurück, um mir selbst immer wieder neu zu begegnen. Mir selbst, demjenigen mit der Nummer 6804. Dieser Ort ist mir lieb geworden. Nicht deshalb, weil es «mein Auschwitz» ist, sondern deshalb, weil es hier, in dieser Stadt am Fluss Sola, ein Haus gibt, ein Haus für mich und meinesgleichen- die Internationale Jugendbegegnungsstätte.

Für mich ist die IJBS ein magischer Ort, mein mit Herz gemaltes Haus. Es ist mein Haus, dass unser aller Anliegen in ein freundliches Stimmengewirr der Deutsch sprechenden Jugendlichen verwandelt. Jugendlichen, die ehemals feindlich und heute wohlgesinnt sind. Sie hören uns zu und spüren, dass das für uns wichtig, sehr wichtig ist. Und dann stellt sich heraus, dass es auch für sie wichtig ist. Um verstehen zu können, möchten sie uns kennen lernen.

Die IJBS ist nicht nur ein deutsch-polnisches Haus, sie ist eine Welt der Jugendlichen, die viele Sprachen sprechen. Und was am wichtigsten ist - die Gastgeber brauchen uns, und wir brauchen sie. Und deswegen steige ich im Alter von 90 Jahren in Warschau in einen Zug und fahre nach Oświęcim, in die IJBS. In unser mit Herz gemaltes Haus.

Schauspieler, Regisseur, Überlebender des KZ Auschwitz