• 09 Top

Nasze drogowskazy

Dialog

Wymiana zdań, myśli, poglądów, argumentów mająca na celu poznanie prawdy i stworzenie międzyosobowej więzi lub przestrzeni dla wspólnego działania.

Unsere Wegweiser

Dialog

Austausch von Meinungen, Gedanken und Argumenten mit dem Zweck, die Wahrheit zu erfahren und interpersonelle Bindung bzw. Raum für gemeinsame Aktivitäten zu schaffen.

WRZESIEŃ / SEPTEMBER

16.09.2017

Alternatywna Scena MDSM
Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur

25.09.2017

„Godność człowieka“- wystawa ku czci Stéphane’a Hessela współorganizowana z towarzystwem Maria Pawlowna w Weimarze
„Die Würde des Menschen”- Hommage an Stéphane Hessel in Zusammenarbeit mit Maria Pawlowna Gesellschaft e. V. Weimar

Wystawy
Ausstellungen

19-25.09.2017

„Prawa człowieka wczoraj – Prawa człowieka dzisiaj”. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży we współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell, część 2. ( Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell)
Menschenrechte gestern – Menschenrechte heute. Deutsch-polnische Jugendbegegnung, in Zusammenarbeit mit Internationalem Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell, Teil 2. (Internationales Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell)

Edukacja
Bildung

Wystawa Hessel 1
Wystawa Hessel 2
Wystawa Hessel 3

„Godność ludzka… Stéphane Hessel”

Otwarcie wystawy

25 września 2017 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się wernisaż wystawy „Godność ludzka… Stéphane Hessel” przygotowanej przez Maria Pawlowna Gesellschaft e.V z Weimaru.

Więcej

„Die Würde des Menschen… - Stéphane Hessel“ in Oświęcim

Vernissage

Am Abend des 25.09.2017 fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz (IJBS) die Vernissage zur Ausstellung „Die Würde des Menschen… - Stéphane Hessel“ der Maria Pawlowna Gesellschaft e.V. Weimar statt.

Mehr

Tadeusz Sobolewicz

Sobolewicz foto

Dom Spotkań – wasz, ale i mój Dom – to szczególna oaza, którą uważam za miejsce wyjątkowe. Uznałem swoją działalność w MDSM za misję – moje przeznaczenie. Spotkania z młodymi ludźmi, zwłaszcza z Niemcami, stały się dla mnie nowym wyzwaniem (…). Słuchali tego, co mówiłem, jak zamurowani, z twarzami, które stopniowo rozjaśniała nadzieja i wiara, że świat może być inny, ale trzeba o ten świat lepszy, doskonalszy cierpliwie się starać.

Aktor, były więzień KL Auschwitz i innych obozów koncentracyjnych

Die Jugendbegegnungsstätte – euer, aber auch mein Haus – ist eine besondere Oase, die ich für einen außergewöhnlichen Ort halte. Ich betrachte meine Tätigkeit in der IJBS als eine Mission – meine Berufung. Die Begegnungen mit Jugendlichen, insbesondere mit Deutschen, wurden für mich zu einer neuen Herausforderung (…). Sie hörten mir wie angewurzelt zu, ihre Gesichter erhellten sich allmählich von Hoffnung und Glauben, dass die Welt anders sein kann, aber man muss beharrlich nach dieser besseren Welt streben.

Schauspieler, Überlebender des KZ Auschwitz und anderer Konzentrationslager