• 08 Top

Nasze drogowskazy

Porozumienie

Wyrozumiałość, życzliwy stosunek do kogoś lub czegoś, wzajemne zrozumienie.

Unsere Wegweiser

Verständigung

Einfühlungsvermögen, wohlwollende Einstellung zu jemandem bzw. zu etwas, gegenseitiges Verständnis.

SIERPIEŃ / AUGUST

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Jerzy Buzek

Buzek foto

MDSM w Oświęcimiu to niezwykła instytucja. Chciałbym podkreślić, że zbudowali ją wspólnie Niemcy i Polacy – dlatego jest to nadzwyczajny symbol.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Die IJBS in Oświęcim/Auschwitz ist eine außergewöhnliche Einrichtung. Ich möchte betonen, dass diese Institution von Deutschen und Polen gemeinsam aufgebaut wurde – sie ist deshalb ein besonderes Symbol.

Präsident des Europäischen Parlaments