• 06 Top

Nasze drogowskazy

Odpowiedzialność

Przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

Unsere Wegweiser

Verantwortung

Übernahme der Pflicht, für jemanden bzw. für etwas zu sorgen.

CZERWIEC / JUNI

3.06.2017, 17:00

Projekcja filmu „Szrajberka z Auschwitz“
Filmvorführung von „Schreiberin von Auschwitz“

Kultura
Kultur

3.06.2017, 20:00

Asamblea Mediterranea – koncert
Asamblea Mediterranea – Konzert

Kultura
Kultur

4.06.2017, 16:00

64. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
64. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

8-11.06.2017

VIII Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku. Świadkowie: Między ofiarą a sprawcą zbrodni (MDSM, Oświęcim)
VIII. Gesamtpolnische Konferenz: Auschwitz und der Holocaust vor dem Hintergrund der Völkermordverbrechen des XX. Jahrhunderts. Zeitzeugen: Zwischen Opfer und Täter der Verbrechen (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Konferencje
Konferenz

11-17.06.2017

Seminarium w Miejscu Pamięci. Podróż studyjna dla wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w ramach międzynarodowego programu wolontariatu w Niemczech (MDSM, Oświęcim, Kraków)
Gedenkstättenseminar für Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im internationalen Deutschlandprogramm (IJBS, Oświęcim/ Auschwitz, Krakau)

Edukacja
Bildung

19-23.06.2017

Podróż studyjna do Oświęcimia i Krakowa „AZP w podróży badawczej”
Studienreise nach Oświęcim und Kraków von „ASF auf Erkundung”

Edukacja
Bildung

Świadkowie 1
Świadkowie 2
Świadkowie 3

Świadkowie

Między ofiarą a sprawcą zbrodni

Stałym punktem w polskiej debacie historycznej i edukacyjnej dotyczącej Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa stała się ogólnopolska konferencja pt. „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku”. Jej ósma edycja odbyła się na początku czerwca w Oświęcimiu

Więcej

Zeugen

Zwischen dem Opfer und dem Täter

Zum festen Punkt der polnischen historischen und Bildungsdebatte über den Holocaust und sonstige Genozidien ist die polnische Konferenz u.d.T. „Auschwitz und der Holocaust vor dem Hintergrund der Völkermordverbrechen des 20. und 21. Jahrhunderts” geworden.

Mehr
Szrajberka 1
Szrajberka 2
Szrajberka 3

Szrajberka z Auschwitz

3 czerwca 2017 w Oświęcimskim Centrum Kultury został zaprezentowany film „Szrajberka z Auschwitz” w reżyserii Grzegorza Gajewskiego.

Więcej

Schreiberin von Auschwitz

Am 3. Juni 2017 wurde im Kulturzentrum Oświęcim der Film von Grzegorz Gajewski „Schreiberin von Auschwitz” präsentiert.

Mehr
64. salon 1
64. salon 2
64. salon 3

64. Krakowski Salon Poezji

Listy na wyczerpanym papierze

4 czerwca 2017r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu miał miejsce 64. Krakowski Salon Poezji pt. „Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze”

Więcej

64. Poesie Abend

in der IJBS

Am 4. Juni fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz der 64. Krakauer Poesie Salon statt.

Mehr

Kofi A. Annan

Kofi A. Annan foto

(…) MDSM odgrywa istotną rolę w podtrzymaniu pamięci o Holokauście oraz w motywowaniu jednostek do przeciwstawiania się takiemu nieludzkiemu zachowaniu teraz i w przyszłości.

Sekretarz Generalny ONZ

(…) Die IJBS hat eine bedeutende Funktion als Ort der Erinnerung an den Holocaust inne und trägt zur Motivation der Menschen bei, sich gegen solch unmenschliche Verhaltensweisen heute und in der Zukunft aktiv zur Wehr zu setzen.

Generalsekretär der Vereinten Nationen