• 05 Top

Nasze drogowskazy

Równość

Zasada, według której prawa polityczne oraz dostęp do funkcji, stopni i godności publicznych jest równy dla wszystkich obywateli.

Unsere Wegweiser

Gleichheit

Prinzip der gleichen politischen Rechte und des gleichberechtigten Zugangs zu öffentlichen Funktionen, Stellen und Ämtern für alle Bürger.

MAJ / MAI

18-19.05.2017

IV Międzynarodowa konferencja: Europa wobec wyzwań XXI wieku. Bohaterowie i antybohaterowie (Oświęcim)
IV. Internationale Konferenz: Europa Angesischts der Herausvorderungen des XXI. Jahrhunderts. Helden und Antihelden. (Oświęcim/Auschwitz)

Konferencje
Konferenz

19.05.2017, 18:30

Alternatywna Scena MDSM
Alternative Bühne der IJBS

Kultura
Kultur

XII Scena Alternatywna 1
wideoinstalacja
XII Scena Alternatywna 2

Po raz dwunasty

XII Alternatywna Scena w MDSM

19 maja w MDSM odbyła się Alternatywna Scena MDSM.
Na „Przystanku Teatr” wystąpił Krzysztof Rogacewicz, aktor jeleniogórskiego Teatru Maska, w monodramie „Kontrabasista”.

Więcej

12. Alternative

Am 9. Mai fand in der IJBS die Alternative Szene der IJBS statt.
An der „Haltestelle Theater” trat Krzysztof Rogacewicz, ein Schauspieler des Theaters Maska aus Jelenia Góra, in dem Monodrama „Der Kontrabass” auf.

Mehr

Kazimierz Albin

Albin foto

Mimo wielu spotkań w MDSM, za każdym razem poruszony jestem szczególnym zainteresowaniem młodych Niemców i Polaków tą trudną tematyką.

Więzień pierwszego transportu do KL Auschwitz, wiceprezydent MKO

Trotz vieler Begegnungen, die in der IJBS stattgefunden haben, bin ich jedes Mal von dem besonderen Interesse junger Deutscher und Polen an diesen schwierigen Themen gerührt.

Überlebender des KZ Auschwitz aus dem ersten Transport, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees