• 04 Top

Nasze drogowskazy

Sprawiedliwość

Uczciwe, prawe postępowanie, przyznające każdej jednostce należne jej prawa wynikające z zasad demokracji.

Unsere Wegweiser

Gerechtigkeit

Ehrliches, faires Verhalten unter Wahrung der Rechte eines jeden Menschen, die sich aus den Grundsätzen der Demokratie ergeben.

KWIECIEŃ / APRIL

6.04.2017

Koncert na zakończenie projektu „Krokus” (MDSM, Oświęcim)
Konzert zum Abschluss der Krokus-Aktion (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

Muzyka serc 1
Muzyka serc 2
Muzyka serc 3

Muzyka serc

koncert podsumowujący międzynarodowy projekt „Krokus”

6 kwietnia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyło się uroczyste podsumowanie oświęcimskiej edycji Międzynarodowego Projektu „Krokus”, upamiętniającego dzieci żydowskie zamordowane w czasie Holokaustu oraz inne dzieci – ofiary II wojny światowej.

Więcej

Musik der Herzen

Abschlusskonzert im Rahmen des internationalen Projektes „Krokus”

Am 6. April fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim eine feierliche Abschlussveranstaltung im Rahmen der Oświęcimer Auflage des Internationalen Projektes „Krokus” zum Gedenken an die im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder und sonstige Kinder – Opfer des 2. Weltkrieges.

Mehr

Volker von Törne

Volker von Törne foto

Kto nie posiada świadomości historycznej obejmującej również wiedzę o Auschwitz, nie potrafi służyć pokojowi.

Poeta i pisarz, wieloletni pracownik i dyrektor zarządzający Akcji Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju, inicjator powstania MDSM

Wer das historische Bewusstsein, welches auch das Wissen über Auschwitz einschließt, nicht besitzt, kann nicht dem Frieden dienen .

Dichter und Schriftsteller, langjähriger Mitarbeiter und Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Initiator der Gründung der IJBS