• 03 Top

Nasze drogowskazy

Przełamywanie barier

Likwidowanie negatywnych stereotypów, budowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Unsere Wegweiser

Barrieren überwinden

Bekämpfung negativer Stereotypen, Aufbau des gegenseitigen Verständnisses und Respekts.

MARZEC / MÄRZ

2.03.–18.04.2017

Prezentacja VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
Präsentation der VI. Biennale des Sozial-Politischen Plakats im Zentrum für Jüdische Kultur in Krakau

Wystawy
Ausstellungen

6-10.03.2017

„Uczymy się z historii: Mowa nienawiści”. Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla młodzieży, we współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell i Państwowym Uniwersytetem pedagogicznym w Kirowogradzie/ Kropiwnickim, Ukraina (Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell)
„Lernen aus der Geschichte: Hassreden”. Deutsch-polnisch-ukrainisches Seminar für Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Internationalem Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell und Staatlicher Pädagogischen Universität in Kirovohrad/ Kropivnitski, Ukraine (Internationales Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell)

Edukacja
Bildung

10-12.03.2017

Seminarium przygotowawcze Team do projektu: Historia zaczyna się w rodzinie…
Vorbereitungsseminar Team zum Projekt: Die Geschichte beginnt in der Familie…

Edukacja
Bildung

17-19.03.2017

Seminarium przygotowawcze Team do projektu Kultury Pamięci o II Wojnie Światowej i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy
Vorbereitungsseminar Team zum Projekt: Erinnerungskulturen zu dem 2. Weltkrieg und dem Holocaust: Polen, Belarus, Deutschland

Edukacja
Bildung

18.03.2017, 17:00

63. Krakowski Salon Poezji (MDSM, Oświęcim)
63. Krakauer Poesie-Salon (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Kultura
Kultur

20-25.03.2017

„Prawa człowieka wczoraj – Prawa człowieka dzisiaj”. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży we współpracy z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell, część 1 (MDSM, Oświęcim)
„Menschenrechte gestern – Menschenrechte heute”. Deutsch-polnische Jugendbegegnung in Zusammenarbeit mit Internationalem Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell, Teil 1. (IJBS, Oświęcim/Auschwitz)

Edukacja
Bildung

26.03.2017, 19:30

Spektakl „Album Karla Höckera”
Aufführung „Karl Höcker Album”

Kultura
Kultur

Muzyka serc 1
Muzyka serc 2
Muzyka serc 3

Seminarium

"Dzieci Auschwitz – Nie wolno o nich zapomnieć”

W 15. rocznicę współpracy pomiędzy Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży i Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell (Niemcy) odbyło się w Oświęcimiu kolejne spotkanie młodych Polaków i Niemców.

Więcej

Seminar

„Menschenrechte gestern - Menschenrechte heute”

Zum 15. Jahrestag der Zusammenarbeit zwischen der Internationalen Jugendbegegnungsstätte und dem Internationalen Forum Burg Liebenzell in Bad Liebenzell (Deutschland) fand in Oświęcim erneut ein Treffen polnischer und deutscher Jugendlicher statt.

Mehr
Album Karla Hockera 1
Album Karla Hockera 2
Album Karla Hockera 3

Spektakl

Album Karla Höckera

26 marca 2016 w Międzynarodowym domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu został zaprezentowany spektakl „Album Karla Höckera” Teatru Trans-Atlantyk.
Spektakl oparty jest na analizie wybranych zdjęć zawartych w osobistym albumie Karla Höckera – oficera SS, adiutanta Richarda Baera, jednego z komendantów obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau.

Więcej

Performance

Karl Höcker Album

Am 26. März führte das Trans-Atlantic Theatre das Stück „Karl Höcker Album“ in der IJBS auf. Die Performance basiert auf der Analyse und Interpretation des privaten Fotoalbums des SS-Offiziers Karl Höcker, dem Adjutant von Richard Baer, einem der Kommandanten des Konzentratrions- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau

Mehr
63. salon 1
63. salon 2
63. salon 3

63. Krakowski Salon Poezji

Wiersze Elżbiety Michalskiej

18 marca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu świętowaliśmy Światowy Dzień Poezji, przypadający na dzień 21 marca. W ramach 63. Krakowskiego salonu Poezji pt. „Wróżba lipy”, wiersze Elżbiety Michalskiej czytała autorka oraz m.in. Ola Lisak...

Więcej

63. Krakauer Poesie Salon

Gedichte von Elżbieta Michalska

Am 18. März begangen wir in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim den Welttag der Poesie (eigentlich am 21. März) mit dem 63. Krakauer Poesie Salon, bei dem Gedichte von Elżbieta Michalska durch die Autorin selbst, Ola Lisak, Janusz Toczek, Jacek Hołubowski und Leszek Szuster

Mehr
Hate speech 1
Hate speech 2
Hate speech 3

Seminarium

Mowa nienawiści

Uczestnicy polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium „Uczymy się z historii: mowa nienawiści” spotkali się w dniach 6-10 marca na drugą część projektu w Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell (Niemcy), by porozmawiać o problemie mowy nienawiści w świecie współczesnym, jej funkcjonowaniu w Internecie oraz możliwościach przeciwdziałania

Więcej

Seminar

Hassrede

Vom 6. bis zum 10. März trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Polnisch-Deutsch-Ukrainischen Seminars „Aus der Geschichte lernen: Hassrede” zum zweiten Teil des Projekts, um über das Problem der Hassrede heutzutage, ihrer Funktionsweise im Internet sowie die Möglichkeiten ihr entgegenzuwirken zu sprechen

Mehr
6.Biennale 1
6.Biennale 3
6.Biennale 2

VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

2 marca 2017r. w Fundacji Judaica -Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie została otwarta wystawa VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno – Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”.

Więcej

VI. Biennale

in der Stiftung Judaica – Zentrum für jüdische Kultur in Krakau

Am 2. März 2017 fand in der Stiftung Judaica – Zentrum für jüdische Kultur in Krakau die Vernissage der VI. Internationale Biennale des Sozial-Politischen Plakats „Kreativ für Menschenrechte“ statt.

Mehr

Helmut Morlok

Morlok foto

Zadanie zaprojektowania i wybudowania w Oświęcimiu miejsca spotkań dla młodzieży narodów świata było dla mnie i dla moich kolegów zobowiązującym darem; darem, ponieważ to zadanie, które nigdy nie zostało sformułowane na piśmie ani tym bardziej nie przybrało formy umowy, przyjąłem i zrozumiałem jak formę wyzwania, jak powołanie; darem, ponieważ miałem możliwość wnieść w tę pracę moje doświadczenie zawodowe, moje przekonania polityczne i moją chrześcijańską wiarę.

Architekt Domu, od 2007 r. Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz MDSM

Die Aufgabe, in Oświęcim einen Begegnungsort für Jugendliche verschiedener Nationen der Welt zu planen und zu bauen, war für mich und meine Kollegen ein Geschenk und eine Verpflichtung; ein Geschenk, weil ich diese Aufgabe, die nie schriftlich formuliert und erst recht nicht in Form eines Vertrags festgehalten worden war, als eine Form von Herausforderung, als Berufung angenommen und verstanden habe; ein Geschenk, weil ich die Möglichkeit hatte, meine berufliche Erfahrung, politischen Überzeugungen und meinen christlichen Glauben einzubringen.

Architekt des Hauses, seit 2007 Ehrenvorsitzender des Rates der Stiftung für die IJBS